Kształtujemy przestrzeń zgodnie z Twoją wizją

Specjalizacja firmy F.H.U.T. PAWEŁ to przede wszystkim kompleksowe roboty i prace ziemne, melioracje, odmulanie stawów, budowa nasypów, niwelacje terenów, wykopy pod fundamenty. Firma realizuje też prace drogowe, odwodnienia, przepusty i zbiorniki retencyjne.


Nasze usługi kierujemy zarówno do klientów indywidualnych jak i do jednostek budżetowych.
W ostatnich latach zrealizowaliśmy kilkanaście dużych inwestycji i kilkadziesiąt mniejszych w zakresie robót ziemnych i melioracyjnych, dzięki czemu zdobyliśmy bogate doświadczenie. Jesteśmy niekwestionowanym liderem w tej branży w regionie.